Užitočné informácie

Anketa

Došlé faktúry - Rok 2018

Došlé faktúry

rok 2018

 

Dátum Popis Partner Príloha

02.01.2018-

31.01.2018

Faktúry za mesiac Január 2018   faktúry
02.01.2018 Faktúra 173069 BTS-PO,s.r.o. Prešov faktúra
04.01.2018 Faktúra 3018370022 DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO faktúra
04.01.2018 Faktúra 1724117 Fúra s.r.o. Rozhanovce faktúra
08.01.2018 Faktúra 012018 Marián Strelec - MAMAS faktúra
09.01.2018 Faktúra 20172008 Sandros, s.r.o. Prešov faktúra
09.01.2018 Faktúra 04 Elexia, s.r.o. Košice faktúra
10.01.2018 Faktúra 17893/17 Fúra, s.r.o Rozhanovce faktúra
10.01.2018 Faktúra 11180001 Led-Solar,s.r.o. Prešov faktúra
17.01.2018 Faktúra 7448265158 SPP, a.s. Bratislava faktúra
18.01.2018 Faktúra 5437543173 Orange Slovensko, a.s. Bratislava faktúra
18.01.2018 Faktúra 201800108 DEXTER, s.r.o. Prešov faktúra
18.01.2018 Faktúra 20180008 LIM,s.r.o. Prešov faktúra
19.01.2018 Faktúra 2170051028 Energie2, a.s. Bratislava faktúra
19.01.2017 Fakúra 2170051029 Energie2, a.s. Bratislava faktúra
19.01.2018 Faktúra 7249029518 SPP, a.s. Bratislava faktúra
19.01.2018 Faktúra 7249029500 SPP, a.s. Bratislava faktúra
22.01.2018 Faktúra 43/2017 ELIMAR, s.r.o. Prešov faktúra
24.01.2018 Faktúra 99918020 Mesto Prešov faktúra
25.01.2018 Faktúra FC18007 Združenie obcí Ekotorysa Prešov faktúra
26.01.2018 Faktúra 6818969851 Komunálna poisťovňa Banská Bystrica poistka
29.01.2018 Faktúra 99918045 Mesto Prešov faktúra
30.01.2018 Faktúra 2018001 PALFE-SLOVAKIA Prešov faktúra