Užitočné informácie

Anketa

Došlé faktúry - Rok 2018

Došlé faktúry

rok 2018

 

Dátum Popis Partner Príloha

02.01.2018-

31.01.2018

Faktúry za mesiac Január 2018   faktúry
02.01.2018 Faktúra 173069 BTS-PO,s.r.o. Prešov faktúra
04.01.2018 Faktúra 3018370022 DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO faktúra
04.01.2018 Faktúra 1724117 Fúra s.r.o. Rozhanovce faktúra
08.01.2018 Faktúra 012018 Marián Strelec - MAMAS faktúra
09.01.2018 Faktúra 20172008 Sandros, s.r.o. Prešov faktúra
09.01.2018 Faktúra 04 Elexia, s.r.o. Košice faktúra
10.01.2018 Faktúra 17893/17 Fúra, s.r.o Rozhanovce faktúra
10.01.2018 Faktúra 11180001 Led-Solar,s.r.o. Prešov faktúra
17.01.2018 Faktúra 7448265158 SPP, a.s. Bratislava faktúra
18.01.2018 Faktúra 5437543173 Orange Slovensko, a.s. Bratislava faktúra
18.01.2018 Faktúra 201800108 DEXTER, s.r.o. Prešov faktúra
18.01.2018 Faktúra 20180008 LIM,s.r.o. Prešov faktúra
19.01.2018 Faktúra 2170051028 Energie2, a.s. Bratislava faktúra
19.01.2017 Fakúra 2170051029 Energie2, a.s. Bratislava faktúra
19.01.2018 Faktúra 7249029518 SPP, a.s. Bratislava faktúra
19.01.2018 Faktúra 7249029500 SPP, a.s. Bratislava faktúra
22.01.2018 Faktúra 43/2017 ELIMAR, s.r.o. Prešov faktúra
24.01.2018 Faktúra 99918020 Mesto Prešov faktúra
25.01.2018 Faktúra FC18007 Združenie obcí Ekotorysa Prešov faktúra
26.01.2018 Faktúra 6818969851 Komunálna poisťovňa Banská Bystrica poistka
29.01.2018 Faktúra 99918045 Mesto Prešov faktúra
30.01.2018 Faktúra 2018001 PALFE-SLOVAKIA Prešov faktúra

01.02.2018-

28.02.2018

Faktúry za mesiac Február 2018   faktúry
01.02.2018 Faktúra 3018370333 DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO faktúra
02.02.2018 Faktúra 8180008886 Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava faktúra
02.02.2018 Faktúra 8180008888 Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava faktúra
02.02.2018 Faktúra 8180008889 Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava faktúra
02.02.2018 Faktúra 530803031 INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen faktúra
02.02.2018 Faktúra 18067002 COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov faktúra
05.02.2018 Faktúra 542/18 Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce faktúra
05.02.2018 Faktúra 7308885242 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava faktúra
05.02.2018 Faktúra 7308885223 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava faktúra
08.02.2018 Faktúra 99918106 Mesto Prešov, Hlavná 2907/73 Prešov faktúra
13.02.2018 Pistná zmluva 6574535546 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 Bratislava poistka
16.02.2018 Faktúra 2180002387 Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava faktúra
16.02.2018 Faktúra 2180002386 Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava faktúra
19.02.2018 Faktúra 5442033345 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 Bratislava faktúra
19.02.2018 Faktúra 201801 Mariposa Logistic s.r.o. Uzovské Pekľany 130 faktúra
20.02.2018 Faktúra 7/02/2018 Anna Mattová Čalúnnictvo, Budovateľská 1 Vranov nad Topľou faktúra
23.02.2018 Faktúra 530805677 INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen faktúra
26.02.2018 Faktúra 18067003 COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov faktúra
28.02.2018 Faktúra 201800719 UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice faktúra

01.03.2018-

29.03.2018
Faktúry za mesiac Marec 2018   faktúry
01.03.2018 Faktúra 1811000321 EKOTERM,s.r.o. Bělohorská 167/164 Praha 6 faktúra
01.03.2018 Faktúra 3018370510 DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Žilina-PO faktúra
02.03.2018 Faktúra 7293956717 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava faktúra
02.03.2018 Fakrúra 7293956736 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava faktúra
05.03.2018 Faktúra 2022/18 Fúra, s.r.o. SNP 77 Rozhanovce faktúra
13.03.2018 Faktúra 9100289598 OKAY Slovakia, spol.s.r.o., Krajná 86 Bratislava faktúra
16.03.2018 Faktúra FV180001 Miloš Falat, Važecká 12 Prešov faktúra
16.03.2018 Faktúra 2180007112 Energie2, a.s.Lazaretská 3a Bratislava faktúra
19.03.2018 Faktúra F180323 LAMINA Prešov, s.r.o., Jesenná 5 Prešov faktúra
20.03.2018 Faktúra S020_1SZ000117 BB-Interiér,s.r.o. Sabinovská 68 Prešov faktúra
23.03.2018 Faktúra 182 018 Marián Strelec - MAMAS, Lomonosovova 24 Košice faktúra
26.03.2018 Faktúra 1852308737 Tempo-Kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893 Tvrdošín faktúra
26.03.2018 Faktúra 1852309095 Tempo-Kondela,s.r.o. Vojtaššákova 893 Tvrdošín faktúra
28.03.2018 Faktúra 530809495 INMEDIA,spol. s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen faktúra
28.03.2018 Faktúra 18067004 COOP Jednota, s.d. Konštantínova 3 Prešov faktúra