Užitočné informácie

Anketa

Obecné zastupiteľstvo Rok 2016

Poslanci Obecného zastupiteľstva :

1. Mgr. Martin Bednár

2. Mgr. Miriam Beňková

3. Mgr. Maroš Furčák - maros.furcak@gmail.com

4. Stanislav Leško

5. Stanislav Repko

6. Ing. Pavol Rovder - provder@gmail.com

7. Marián Spišák

 

Dokumenty Obecného zastupiteľstva

rok 2016

Dátum Vec Príloha
04.01.2016 Pozvánka na XIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 8.1.2016 dokument
25.01.2016 Pozvánka na XIV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.1.2016 dokument
11.02.2016 Pozvánka na XV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 11.2.2016 dokument
22.02.2016 Pozvánka na XVI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22.2.2016

dokument

13.05.2016 Pozvánka na XVII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13.5.2016 dokument
15.06.2016 Pozvánka na XVIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2016 dokument
30.06.2016 Pozvánka na zhromaždenie obyvateľov obce dokument
11.07.2016 Pozvánka na XIX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 11.7.2016 dokument
05.09.2016 Pozvánka na XX. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 05.09.2016 dokument
28.10.2016 Pozvánka na XXI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 28.10.2016 dokument
10.11.2016 Pozvánka na XXII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.11.2016 dokument
12.12.2016 Pozvánka na XXIII. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2016 dokument
10.01.2017

Pozvánka na XXIV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.01.2017

dokument
23.02.2017 Pozvánka na XXV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2017 dokument
21.03.2017 Pozvánka na XXVI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 21.03.2017 dokument
30.03.2017 Pozvánka na XXVII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.03.2017 dokument
24.04.2017 Pozvánka na XXVIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 24.04.2017 dokument
27.06.2017 Pozvánka na XXIX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2017  dokument
22.08.2017 Pozvánka na XXX. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 22.08.2017 dokument
20.09.2017 Pozvánka na XXXI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 20.09.2017 dokument
29.11.2017 Pozvánka na XXXII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2017 dokument

 

 

 

 

Dokumenty Obecného zastupiteľstva z predchádzajúcich rokov nájdete v Archíve dokumentov.