Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka

Užitočné informácie

Anketa

Objednávky

Objednávky

rok 2015

Dátum Popis Partner

Príloha

22.01.2015 Objednávka č. 1/2015 Abiset s.r.o. Malacky objednavka
04.02.2015 Objednávka č. 2/2015 ROVDER,s.r.o. Košice objednavka
16.02.2015 Objednávka č. 3/2015 Wolters Kluwer,s.r.o. Bratislava objednavka
18.02.2015 Objednávka č. 4/2015 Štefan Ivnaecký Abranovce 92 objednavka
09.03.2015 Objednávka č. 5/2015 Jozef Smrhola OLYMP Santovka 145 objednavka
24.03.2015 Objednávka č. 6/2015 Ing. Vladimír Vaľa Prešov objednavka
19.03.2015 Objednávka č. 7/2015 Jozef Komár Dulova Ves 151 objednavka
26.03.2015 Objednávka č. 8/2015 Odpady G G Company s.r.o. Prešov objednavka
04.05.2015 Objednávka č. 9/2015 U.S. Steel, s.r.o. Košice objednavka
11.06.2015 Objednávka č. 10/2015 Odpady G G Company s.r.o. Prešov objednavka
11.06.2015 Objednávka č. 11/2015 PF stavebné služby s.r.o. Prešov objednavka
17.06.2015 Objednávka č. 12/2015 Ing. Cyril Tuhrin CT MONT Prešov objednavka
24.06.2015 Objednávka č. 13/2015 TM Servis Maroš Tkáč Kapušany objednavka
08.07.2015 Objednávka č. 14/2015 Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty Prešov objednavka
10.07.2015 Objednávka č. 15/2015 U.S. Steel, s.r.o. Košice objednavka
13.07.2015 Objednávka č. 16/2015 Grécko-katolícka charita Prešov objednavka
29.07.2015 Objednávka č. 17/2015 Alezar, s.r.o. Košice objednavka
31.07.2015 Objednávka č. 18/2015 PFstavebné služby s.r.o. Prešov objednavka
31.07.2015 Objednávka č. 19/2015 Palivá a stavebniny Košice objednavka
03.08.2015 Objednávka č. 20/2015 U.S. Steel, s.r.o. Košice objednavka
14.08.2015 Objednávka č. 21/2015 KLOCOK Poprad ,s.r.o. Hranovnica objednavka
28.08.2015 Objednávka č. 22/2015 Meva-SK,s.r.o. Brzotín objednavka
10.09.2015 Objednávka č. 23/2015 U.S. Steel, s.r.o. Košice objednavka
11.09.2015 Objednávka č. 24/2015 IURISTICO s.r.o. Košice objednavka
14.09.2015 Objednávka č. 25/2015 HYDROARCH, s.r.o. Prešov objednavka
24.09.2015 Objednávka č. 26/2015 4 ARCH STUDIO s.r.o. Prešov objednavka
02.10.2015 Objednávka č. 27/2015 IKF Service s.r.o. Poprad objednavka
09.10.2015 Objednávka č. 28/2015 IKF Service s.r.o. Poprad objednavka
19.10.2015 Objednávka č. 29/2015 D.O.TRADE s.r.o. Prešov objednavka
21.10.2015 Objednávka č. 30/2015 Odpady G G Company s.r.o. Prešov objednavka
22.10.2015 Objednávka č. 31/2015 U.S. Steel, s.r.o. Košice objednavka
11.11.2015 Objednávka č. 32/2015 OZ Pre Umenie Prešov objednavka
03.12.2015 Objednávka č. 33/2015 MK hlas, s.r.o. Sabinov objednavka
09.12.2015 Objednávka č. 34/2015 4 ARCH STUDIO s.r.o. Prešov objednavka
11.12.2015 Objednávka č. 35/2015 Ing. Peter Gráčik Topoľčany objednavka
14.12.2015 Objednávka č. 36/2015 Marcel Krajník Michalovce objednavka
ROK  2016      
22.01.2016 Objednávka č. 1/2016 Grécko-kalolícka charita  Prešov objednavka
09.02.2016 Objednávka č. 2/2016 Meva-SK,s.r.o. Brzotín objednavka
22.02.2016 Objednávka č. 3/2016 Jozef Smrhola OLYMP Santovka 145 objednavka
01.03.2016 Objednávka č. 4/2016 Jozef Cichý - Požiarna ochrana Prešov objednavka
25.04.2016 Objednávka č. 5/2016 FURA, s.r.o. Košice objednavka
21.06.2016 Objednávka č. 6/2016 Zuzana Konkoľová -LUNAS Zlatá Baňa 39 objednavka
21.06.2016 Objednávka č. 7/2016 Ing. Peter Gráčik Topoľčany objednavka
01.08.2016 Objednávka č. 8/2016 Meva-SK,s.r.o. Brzotín objednavka
01.08.2016 Objednávka č. 9/2016 ROVDER,s.r.o. Košice objednavka
05.08.2016 Objednávka č. 10/2016 GASTRO-GALAXI,s.r.o. Prešov objednavka
18.08.2016 Objednávka č. 11/2016 Pesmenpol spol.s.r.o. Prešov objednavka
18.09.2016 Objednávka č. 12/2016 BADEX Bartolomej Derner Prešov objednavka
03.10.2016 Objednávka č. 13/2016 FURA, s.r.o. Košice objednavka
26.10.2016 Objednávka č. 14/2016 BINS, s.r.o. Nitra objednavka
26.10.2016 Objednávka č. 15/2016 CENTRALEUROPE BIOGAS, s.r.o. Prešov objednavka
08.11.2016 Objednávka č. 16/2016 DIVADLO s.r.o. Prešov objednavka
09.11.2016 Objednávka č. 17/2016 Kristav s.r.o. Prešov objednavka
05.12.2016 Objednávka č. 18/2016 Jozef Smrhola - Olymp Santovka objednavka
23.12.2016 Objednávka č. 19/2016 Matúš Bidovský Prešov objednavka
30.12.2016 Objednávka č. 20/2016 Meva-SK, s.r.o. Brzotín objednavka
ROK 2017     objednavka
05.01.2017 Objednávka č. 1/2017 Jozef Muľ - NORMA Prešov objednavka
09.01.2017 Objednávka č. 2/2017 Lom Maglovec Vyšná Šebastová 213 objednavka
09.01.2017 Objednávka č. 3/2017 Matúš Bidovský, Ku Surdoku 25 Prešov objednavka
09.01.2017 Objednávka č. 4/2017 Matúš Bidovský, Ku Surdoku 25 Prešov objednavka
18.01.2017 Objednávka č. 5/2017 BINS s,r,o, Vašinová 61 Nitra objednavka
18.01.2017 Objednávka č. 6/2017 LIM Prešov, s.r. o. Jesenná 1 Prešov objednavka
01.02.2017 Objednávka č. 7/2017 Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 objednavka
13.02.2017 Objednávka č. 8/2017 Daniel Anderko Chminianska Nová Ves 127 objednavka
23.02.2017 Objednávka č. 9/2017 Mariposa Logistic s.r.o. Uzovské Pekľany 130 objednavka
28.02.2017 Objednávka č. 10/2017 Stanislav Seman Ekosem, Ruská Nová Ves 55 objednavka
07.03.2017 Objednávka č. 11/2017 L+H KOM s.r.o. Vihorlatská 17 Prešov objednavka
13.03.2017 Objednávka č. 12/2017 SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 817 Púchov objednavka
23.03.2017 Objednávka č. 13/2017 Stavebniny Solivar - Rozália Šmelovská, Teriakovce 23 objednavka
24.03.2017 Objednávka č. 14/2017 MK hlas,s.r.o. Bernolákova 73/5 Sabinov objednavka
24.03.2017 Objednávka č. 15/2017 FURA s.r.o. Jantárová 1, 041 01 Košice objednavka
07.04.2017 Objednávka č. 16/2017 Prvá Komunálna Finančná,a.s. Samova 11, 949 01 Nitra objednavka
26.04.2017 Objednávka č. 17/2017 Meva-SK,s.r.o. Krátka 574, 049 51 Brzotín objednavka
05.05.2017 Objednávka č. 18/2017 Štefan Ivanecký Abranovce 92, 082 52 objednavka
05.05.2017 Objednávka č. 19/2017 Juraj Bednárik, Dulova Ves 45, 082 52 objednavka
25.05.2017 Objednávka č. 20/2017 MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7, 080 01 Prešov objednavka
26.05.2017 Objednávka č. 21/2017 Juraj Bednárik, Dulova Ves 45, 082 52 objednavka
08.06.2017 Objednávka č. 22/2017 Richard Rusiňák, Zápotockého 6, 080 01 Prešov objednavka
08.06.2017 Objednávka č. 23/2017 Agentúra Danys, Mgr. Daniel Chudý, kpt. Jaroša 25, 082 21 Veľký Šariš objednavka
08.06.2017 Objednávka č. 24/2017 Privatpress,s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov objednavka
09.06.2017 Objednávka č. 25/2017 Pavol Šimon - POPCORN.SK, Martina Benku 1, 080 01 Prešov objednavka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy z predchádzajúcich rokov nájdete v Archíve zmlúv.