Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka

Užitočné informácie

Anketa

Uznesenia

11.07.2016

Uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

uznesenia

05.09.2016 Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
28.10.2016 Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
10.11.2016 Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
12.12.2016 Uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  uznesenia
ROK 2017    
10.01.2017 Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
23.02.2017 Uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
21.03.2017 Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
30.03.2017 Uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
25.04.2017 Uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
27.06.2017 Uznesenia z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
22.08.2017 Uznesenia z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
20.9.2017 Uznesenia z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia
29.11.2017 Uznesenia z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva uznesenia