Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Dulova VesHľadať
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor

hasicske_auto_dulova_ves.jpg

"Čo ste hasiči, čo ste spáchali, keď ste nám stodolu,
od hora až dolu, zhorieť nechali. My sme hasili, sme sa
snažili, ale vietor fúkal, stodolu ofúkal, my sme
hromžili"História Dobrovoľného hasičského zboru Dulova Ves

Prvá zmienka o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Dulovej Vsi (Guľvase) je z 25. júla 1894 o hasičskej štruktúre Šarišskej župy a zadelení obcí do stotín, oddielov a čiat. (Originál je uložený v Štátnom oblastnom archíve Prešov – Nižná Šebastová).

Obec bola zadelená do Nižno - Toryskej okresnej hasičskej organizácie – Kendickej stotiny. Bolo tam zadelených 8 obcí – Zlatá Baňa, Kokošovce, Dulova Ves, Záborské, Petrovany, Močarmany, Kendice, Drienov. Veliteľom oddielu pre Zlatú Baňu, Kokošovce, Dulova Ves a Záborské bol Lonkay Antal, lesník z Kokošoviec a veliteľom čaty pre Dulovu Ves a Záborské bol Koráb Vlacsz, majiteľ mlyna Dulova Ves.

Po vzniku Československej republiky Dobrovoľný hasičský zbor v Dulovej Vsi vznikol v r. 1928 a mal 18 členov. Predsedom sa stal Michal Repko, veliteľom Vincent Cmar a členmi výboru boli Michal Olejár, Anton Ivanecký, Jozef Ivanecký, Ondrej Ivanecký, Jozef Ivanecký a Ján Beňa.

Výzbroj DHZ bola veľmi jednoduchá – ručná mechanická striekačka, ktorú do pohybu dávali 4 chlapi. Ďalej do výzbroje patrili vedrá, drevené sudy, ktoré mali občania pre poľnohospodársku činnosť, lopaty, sekery, čakany, háky a pod.

Ústredným mottom pri vzniku bolo „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“

Do činnosti DHZ až do 50-tých rokov bola zapojená väčšina obyvateľov obce na ochranu majetku a životov občanov.

hasci-nasi-predchodcovia1.jpgPred rodinným domom Jozefa Ivaneckého pri Delni bola postavená hasičská zbrojnica na úschovu výzbroje DHZ a zároveň u neho bola 1 sada kľúčov od požiarnej zbrojnice.

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bola DHZ pridelená motorová striekačka PPS 16, ktorá znamenala značný pokrok v technike a ochrany proti požiarom.


Podľa dostupných materiálov v 19. a prvej polovici  20. storočia boli najväčšie požiare.

r.1823 – vyhorelo 2/3 obce                r.1924 – vyhoreli stodoly Olejár, Krajňák

r.1874 – vyhorená stodola                 r.1927 – zhoreli 5 stodoly

r.1903 – zhoreli 4 domy                     r.1935 – zhorela 1 stodola

Od r. 1971 bol predsedom DHZ Anton Jurko a vo výbore pracovali František Ivanecký, Dušan Pavel, Ján Dzivý, Pavol Kapráľ, Jozef Jurko, Jozef Bidovský, Jozef Zborovský.

V apríli 1974 bola daná do užívania nová požiarna zbrojnica, ktorá je súčasťou kultúrneho domu. Od r. 1974 viedol DHZ Jozef Bednárik a výbor bol obmenený a doplnený o Jána Repka ml., Jána Giňovského, Františka Repka, Vincenta Biroša a Daniela Ruru. Počet členov v tomto období bol 50 až 78.

Hlavná pozornosť bola zameraná na požiarne cvičenia, súťaže, preventívne prehliadky, hliadky pri žatve, brigády a na spoločenské podujatia. Do súťaží sa zapájalo 1 družstvo mužov, 1 družstvo dorastencov a 1 družstvo žiakov ZŠ.  

V roku 1975 nám Okresná inšpekcia PO v Prešove pridelila novú motorovú striekačku PPS 12, ktorá po oprave a rekonštrukcii funguje dodnes.

V roku 1985 nám bola pridelená automobilová cisterna Škoda 706 AKV už používaná (od DHZ Lemešany). Touto technikou sa zvýšila technická úroveň a vybavenie DHZ.

V roku 1998 za predsedu DHZ bol zvolený František Repko, ktorý organizáciu vedie dodnes. Veliteľom sa stal Stanislav Leško a organizácia má v súčasnosti 35 členov.

Hlavná pozornosť je zameraná na prevenciu, požiarny šport, pomoc pri živelných pohromách a pod.

V roku 2010 vzniklo aj družstvo žien. DHZ v r. 1991 a 2009 spolu s Okresným výborom DHZ organizoval Obvodové kolo previerok pripravenosti hasičských družstiev. V čase od r. 2000 do 2014 naši muži obsadili v týchto previerkach 7 x 1. miesto.

V r. 2012 Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove nám pridelilo AVIU na prepravu osôb. Bola síce nepojazdná, ale za pomoci aktívnych členov hlavne Vladimíra Bednárika st. a Juraja Bednárika bola sprevádzkovaná a slúži aj pre potreby obce a Telovýchovnej jednoty.

Dňa 03.10.2015 nám Minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák slávnostne odovzdal repasované cisternové vozidlo TATRA 148. Veríme, že aj napriek počiatočným problémom a malým technickým závadam, budeme schopní ešte vo väčšej miere pomáhať nielen naším občanom, ale byť nápomocní aj OR HaZZ v Prešove pri zásahoch v celej Delňanskej doline.

1553670094-protipovodnovy-vozik.jpg

Dňa 07.06.2018 sme prevzali od p. Ministerky vnútra SR Denisy Sakovej nový protipovodňový vozík, ktorý bude slúžiť na ochranu občanov, majetku  a na ochranu pred živelnými pohromami. Šesť členov našej DHZ sa dňa 02.10.2018 zúčastnilo okresného taktického cvičenia v priestoroch prírodného kúpaliska Delňa, ktoré organizovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ Prešov. Spolu s ostatnými zúčastnenými obcami sme si precvičili stavanie protipovodňových bariér, koordináciu a spoluprácu pri živelnej pohrome.

V druhej polovici roku 2018 prebehla rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, ktorá bola financovaná z finančných prostriedkov poskytnutých na základe projektu MV SR v celkovej hodnote 26 000,- €. Týmto chceme vyjadriť úprimné poďakovanie firme pána Marcela Feňuša Fem-Stav za perfektne odvedenú prácu.

Správa o činnosti DHZ v Dulovej Vsi za rok 2018
 


 

Fotogaléria:


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka