Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka

Užitočné informácie

Anketa

Aktuality

Oprava hasičskej zbrojnice

tlačiť

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 %.

Typ a názov projektu : Oprava hasičskej zbrojnice

Výška poskytnutej dotácie : 25.275,53 Eur

Nový stav :

Dulova Ves Dulova Ves Dulova Ves Dulova Ves Dulova VesDulova Ves Dulova Ves Dulova Ves Dulova Ves

Starý stav :

Dulova Ves Dulova Ves Dulova Ves Dulova VesDulova Ves Dulova Ves