Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka

Užitočné informácie

Anketa

Charakteristika

Obec Dulova Ves leží 5 km juhovýchodne od Prešova, v severnej časti Košickej kotliny, v údolí potoka Delňa, v nadmorskej výške 308 m nad morom. Katastrálne obec susedí na východ s územím obcí Kokošovce a Abranovce, severozápadne s katastrom Prešova, na sever s Ruskou Novou Vsou a južne s chotármi obcí Záborské a Žehňa. Terajšia výmera katastra obce je 607 ha.

Obec Dulova Ves má výhodnú polohu voči mestu Prešov, ako aj k centru rekreačnej oblasti Sigord.