Užitočné informácie

Anketa


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client1/web54/web/index.php:65) in /var/www/clients/client1/web54/web/include/inc_anketa.php on line 23

Došlé faktúry - rok 2019

Došlé faktúry

rok 2019

 

Dátum Popis Partner Príloha

02.01.2019 -

31.01.2019

Faktúry za mesiac Január 2019   faktúry
03.01.2019 Faktúra 2180050793 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
07.01.2019 Faktúra 17776/18 FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce faktúra
07.01.2019 Faktúra 3091370050 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356/15 Žilina-Prešov faktúra
09.01.2019 Faktúra 8180057169 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
09.01.2019 Faktúra 8180057168 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
09.01.2019 Faktúra 8180057167 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
09.01.2019 Faktúra 8180055144 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
09.01.2019 Faktúra 20190004 LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 Prešov faktúra
11.01.2019 Faktúra 20180594 CESTY Košice,s.r.o. Mlynská 28 Košice faktúra
14.01.2019 Faktúra 2019/002 ABC PARTNER,s.r.o. Jazdecká 2364/4 Veľký Šariš faktúra
16.01.2019 Faktúra 190011 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI Koprivnica, Slovenská 16 Prešov faktúra
16.01.2019 Faktúra 2180057883 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
16.01.2019 Faktúra 2180057882 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
16.01.2019 Faktúra 2180055120 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
16.01.2019 Faktúra 2180055119 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
16.01.2019 Faktúra 2180055118 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
16.01.2019 Faktúra 8696832376 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava faktúra
17.01.2019 Faktúra 8465859776 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava faktúra
21.01.2019 Faktúra 99919046 Mesto Prešov Hlavná 2907/73 Prešov faktúra
21.01.2019 Faktúra 201902 Matúš Bidovský Ďumbierska 10 Prešov faktúra
22.01.2019 Faktúra 2124645344 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 Košice faktúra
28.01.2019 Poistná zmluva č. 6818969851 Komunálna poisťovňa,a.s. Štefánikova 17 Bratislava 1 poistka
28.01.2019 Faktúra 201900237 DEXTER Prešov, s.r.o. Jilemnického 1/A Prešov faktúra
29.01.2019 Faktúra 99919052 Mesto Prešov Hlavná 2907/73 Prešov faktúra
31.01.2019 Faktúra 99919113 Mesto Prešov Hlavná 2907/73 Prešov faktúra

01.02.2019 -

28.02.2019

Faktúry za mesiac Február 2019   faktúry
01.02.2019 Faktúra 1 Materská škola Dulova Ves školská jedáleň faktúra
01.02.2019 Faktúra 19067001 COOP Jednota,s.d. Konštantínova 3 Prešov faktúra
01.02.2019 Faktúra 530903841 INMEDIA,spol.s.r.o. Námestie SNP 11 Zvolen faktúra
04.02.2019 Faktúra 2019/02 Invest Leasing,s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1 Prešov faktúra
04.02.2019 Faktúra 8706537109 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava faktúra
04.02.2019 Faktúta 451/19 FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce faktúra
04.02.2019 Faktúra 3091370355 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356/15 Žilina-Prešov faktúra
06.02.2019 Faktúra 2019/048 SIXNET s.r.o. Dúhová 40 Košice faktúra
06.02.2019 Faktúra 1902002 MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 Sabinov faktúra
06.02.2019 Faktúra 21/2019 Oľga Kapráľová Royova 29 Prešov faktúra
11.02.2019 Faktúra FC1907 Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 Prešov faktúra
11.02.2019 Faktúra 2019014 Bohuš Bednár Chminianska Nová Ves 83 faktúra
13.02.2019 Faktúra 2190002611 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
13.02.2019 Faktúra 2190002612 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
13.02.2019 Faktúra 2190002613 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
13.02.2019 Faktúra 2190002614 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1 faktúra
18.02.2019 Faktúra 190219 BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22 Prešov faktúra
19.02.2019 Poistná zmluva 6574535546 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4 Bratislava 1 poistná-zmluva
19.02.2019 Faktúra 20190001 Kamil Komár Dulova Ves 84 faktúra
20.02.2019 Faktúra 2019004772 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 Banská Bystrica faktúra