Užitočné informácie

Anketa

Došlé faktúry - rok 2019

Došlé faktúry

rok 2019

 

Dátum Popis Partner Príloha

02.01.2019 -

31.01.2019

Faktúry za mesiac Január 2019    
03.01.2019 Faktúra 2180050793 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
07.01.2019 Faktúra 17776/18 FÚRA s.r.o. SNP 77 Rozhanovce  
07.01.2019 Faktúra 3091370050 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o. Kálov 356/15 Žilina-Prešov  
09.01.2019 Faktúra 8180057169 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
09.01.2019 Faktúra 8180057168 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
09.01.2019 Faktúra 8180057167 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
09.01.2019 Faktúra 8180055144 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
09.01.2019 Faktúra 20190004 LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 Prešov  
11.01.2019 Faktúra 20180594 CESTY Košice,s.r.o. Mlynská 28 Košice  
14.01.2019 Faktúra 2019/002 ABC PARTNER,s.r.o. Jazdecká 2364/4 Veľký Šariš  
16.01.2019 Faktúra 190011 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI Koprivnica, Slovenská 16 Prešov  
16.01.2019 Faktúra 2180057883 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
16.01.2019 Faktúra 2180057882 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
16.01.2019 Faktúra 2180055120 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
16.01.2019 Faktúra 2180055119 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
16.01.2019 Faktúra 2180055118 Energie2,a.s. Lazaretská 3a Bratislava 1  
16.01.2019 Faktúra 8696832376 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava  
17.01.2019 Faktúra 8465859776 SPP,a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava