Užitočné informácie

Anketa


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/clients/client1/web54/web/index.php:65) in /var/www/clients/client1/web54/web/include/inc_anketa.php on line 23

POSLANECKÉ NÁVRHY

navrh-na-zmenu-a-doplnenie-rokovacieho-poriadku-obce-dulova-ves.pdf [ 249.68 KB ]

návrh-uprava-otvaracich-hodin-obecneho-uradu.pdf [ 229.98 KB ]

podanie-interpelacie-mgr--maros-furcak-poslanec-obecneho-zastup.pdf [ 425.38 KB ]

interpelacia-mgr--maros-furcak-zo-dna-05-01-2017.pdf [ 541.69 KB ]

navrh-na-rozpoctove-opatrenie-pre-rok-2017-poslanci-oz.pdf [ 220.09 KB ]

poslanecky-navrh--navh-na-zaradenie-investicnej-akcie-verejne-o.pdf [ 335.68 KB ]

zvolanie-zasadnutia-obecneho-zastupitelstva---ziadost---poslanc.pdf [ 322.61 KB ]

interpelacia-mgr--maros-furcak---poslanec-oz-zo-dna-08-11-2016.pdf [ 914.91 KB ]

interpelacia-mgr--miriam-benkova---poslanec-oz-zo-dna-08-11.pdf [ 676.39 KB ]

navrh-na-doplnenie-internetovej-stranky-obce-dulova-ves---ing--.pdf [ 241.32 KB ]

navrh-na-zmenu-a-doplnenie-rokovacieho-poriadku-zo-dna-28-11-2016-obce-dulova-ves.pdf [ 345.39 KB ]

navrh-na-zmenu-a-doplnenie-vzn-o-materskej-skole-c--2--2015-sta.pdf [ 197.74 KB ]

navrhy-poslancov-k-prerokovaniu-obecneho-zastupitelstva-obce-du.pdf [ 307.79 KB ]

ziadost-o-zvolanie-obecneho-zastupitelstva-obce-duloav-ves---po.pdf [ 2.49 MB ]

zastupitelstvo-oz-dulova-ves---ziadost-o-zvolanie-zo-dna-21-01-2016.pdf [ 1.37 MB ]

ziadost-o-zvolanie-zasadnutia-oz---zo-dna-25-05---poslanci-oz.pdf [ 298.92 KB ]

pisomna-interpelacia-poslanca-oz-stanislava-leska-zo-dna-27-10.pdf [ 452.97 KB ]

poslanci-oz---ziadost-o-zvolanie-zasadnutia-oz---zo-dna-03-02.pdf [ 642.71 KB ]

navrh-na-zrusenie-komisii-obecneho-zastupitelstva-obce-dulova-v.pdf [ 438.3 KB ]

poslanci-oz---ziadost-o-zvolanie-obecneho-zastupitelstva-zo-dna.pdf [ 242.92 KB ]

ROK  2017

navrh-na-doplnenie-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolra.pdf [ 350.92 KB ]

poslanecky-navrh-navrh-na-zaradenie-investicnej-akcie-verejne-o.pdf [ 336.1 KB ]

navrh-na-rozpoctove-opatrenie-pre-rok-2017---04-01-2017-poslanci-oz.pdf [ 219.63 KB ]

interepelacia-mgr--maros-furcak-poslanec-oz-05-01-2017.pdf [ 1.02 MB ]

zvolanie-zasadnutia-obecneho-zastupitelstva---ziadost-zo-dna-06.pdf [ 612.73 KB ]

interpelacia-odpoved-21-04-2017-mgr--maros-furcak-dulova-ves-188.pdf [ 853.71 KB ]

interpelacie-odpoved-mgr--miriam-benkova.pdf 24.05.2017 [ 237.29 KB ]

navrh-na-prijatie-opatreni-zvusujucich-bezpecnost-v-cestnej-pre.pdf [ 372.65 KB ]

 

ROK 2018

interpelacie-odpoved-mgr--maros-furcak--dulova-ves--188--12-09.pdf [ 448.21 KB ]