Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka
Obec Dulova Ves - Pokoj vidieka

Užitočné informácie

Anketa

Zápisnice

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dulovej Vsi

Dátum Popis Príloha
15.12.2015 Zápisnica z 12. zasadnutia zápisnica
08.01.2016 Zápisnica z 13. zasadnutia zápisnica
25.01.2016 Zápisnica z 14. zasadnutia zápisnica
11.02.2016 Zápisnica z 15. zasadnutia zápisnica
22.02.2016 Zápisnica zo 16. zasadnutia zápisnica
13.05.2016 Zápisnica zo 17. zasadnutia zápisnica
15.06.2016 Zápisnica z 18. zasadnutia zápisnica
30.06.2016 Zápisnica z verejného zhromaždenia obce Dulova Ves zápisnica
11.07.2016 Zápisnica z 19. zasadnutia

zápisnica

05.09.2016 Zápisnica z 20. zasadnutia zápisnica
28.10.2016 Zápisnica z 21. zasadnutia zápisnica
10.11.2016 Zápisnica z 22. zasadnutia zápisnica
12.12.2016 Zápisnica z 23. zasadnutia zápisnica
ROK 2017    
10.01.2017 Zápisnica z 24. zasadnutia zápisnica
23.02.2017 Zápisnica z 25. zasadnutia zápisnica
21.03.2017 Zápisnica z 26. zasadnutia zápisnica
30.03.2017 Zápisnica z 27. zasadnutia zápisnica
24.04.2017 Zápisnica z 28. zasadnutia zápisnica
27.06.2017 Zápisnica z 29. zasadnutia zápisnica
22.08.2017 Zápisnica z 30. zasadnutia zápisnica
20.09.2017 Zápisnica z 31. zasadnutia zápisnica
29.11.2017 Zápisnica z 32. zasadnutia zápisnica
ROK 2018    
26.02.2018 Zápisnica z 33. zasadnutia zápisnica
12.03.2018 Zápisnica z 34. zasadnutia zápisnica
15.05.2018 Zápisnica z 35. zasadnutia zápisnica
18.06.2018 Zápisnica z 36. zasadnutia zápisnica
28.06.2018 Zápisnica z 37. zasadnutia zápisnica
03.07.2018 Zápisnica z 38. zasadnutia zápisnica
20.08.2018 Zápisnica z 39. zasadnutia zápisnica
17.09.2018 Zápisnica z 40. zasadnutia zápisnica
29.10.2018 Zápisnica z 41. zasadnutia zápisnica
01.12.2018 Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia zápisnica